• info@avenweb.com
  • ایران - تهران

داستان زندگی دیجیتال ما

ایده اصلی راه اندازی تیم آون وب بیشتر از آنکه در یک صبح آفتابی و با چرخش یک سیب سرخ بر زمین شکل گرفته باشد از در کنار هم قرار گرفتن افراد دغدغه مند بوجود آمده است . هدف ، ایجاد مجموعه ای است که تخصصمان ، مانند قطعه های یک پازل تصویر کاملی ایجاد کند ، تا با تشکیل مجموعه ای قوی از برنامه نویسان ، طراحان ، مشاوران و کارشناسان بازاریابی با توجه به نیاز جامعه کنونی به هموار کردن راه پیش روی شما با به کارگیری تخصصمان کمک کنیم .

علاوه بر تخصص ، شور و علاقه ی تیم آون است که در این راه همراهیتان خواهد کرد .

داستان ما موفقیت شماست