• info@avenweb.com
  • ایران - تهران

ساخت و راه اندازی فروشگاه اختصاصی شما

ورود به دنیای گسترده اینترنت نیازمند ارائه ی خدماتی است که می تواند به صورت راه اندازی یک ایده ، ارائه مهارت های فردی ، به اشتراک گذاری (!) ، تولید و ارائه محصول در بازار و هر آنچه به نام خدمات از جانب شما به بازار هدف ارائه خواهد شد ، انجام گردد . کارشناسان آون وب با دریافت اطلاعات پایه و خام از شما ، با در نظر گرفتن نیازمندی های فضای کار شما مناسب ترین نوع طراحی و فضای مورد نیاز برای ارائه خدمات شما را ایجاد کرده و با راه اندازی فضای میزبانی وب (host) فروشگاه شما را ایجاد و در صورت نیاز با تولید محتوای مناسب و بهینه سازی فروشگاه شما در فضای جستجوی اینتنرنت (seo) و حتی خدمات جانبی نظیرطراحی لوگو ، مشاوره مدیریت و برنامه ریزی سایت به قرار گرفتن و موثر واقع شدن شما کمک خواهند کرد