• info@avenweb.com
  • ایران - تهران

مؤثرترین کانال‌های ارتباط با مشتری کدام‌ها هستند؟ نگاهی به 4 پیشنهاد

اگر به سایت‌های خارجی حوزه مارکتینگ و تبلیغات رجوع کنید، احتمالاً ایمیل را به عنوان مؤثرترین راه ارتباط با مشتریان پیشنهاد می‌کنند. اما باید پرسید که آیا ایمیل واقعاً بهترین راه ارتباطی برای ارتباط با مشتری ایرانی است؟ بدیهی است که پاسخ منفی خواهد بود! تبلیغات و ارتباط با مشتری ایرانی، الزامات خاص خود را دارد که پس از فعالیت در بسترهای دیجیتال مارکتینگ ایرانی، بیشتر با آن‌ها آشنا خواهید شد. با این وجود اما در ایران کدام ابزارها برای ارتباط با مشتری مناسب هستند؟

ادامه خواندن “مؤثرترین کانال‌های ارتباط با مشتری کدام‌ها هستند؟ نگاهی به 4 پیشنهاد”برچسب گذاری شده : /